WAŻNE DATY:

Nadesłanie zgłoszeń referatów:
20 marca 2012 9 marca 2012
Powiadomienie o akceptacji:
23 marca 2012 12 marca 2012
Nadesłanie pełnej wersji referatu:
30 kwietnia 2012
Powiadomienie o kwalifikacji:
10 czerwca 2012
Wpłata opłaty konferencyjnej:
1 lipca 2012
Rozpoczęcie rejestracji:
1 maja 2012
Zamknięcie rejestracji:
31 lipca 2012

XIV KRAJOWA KONFERENCJA INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

"Inżynieria oprogramowania
  a wyzwania Internetu Przyszłości"

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZDJĘĆ!

10-13 września 2012
Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wiodącym celem Konferencji KKIO’2012 jest prezentacja ewolucji metod inżynierii oprogramowania w kontekście wymagań platform projektowania i budowy oprogramowania aplikacji Internetu Przyszłości. W szczególności metody te związane są z problemami związanymi np. z: przetwarzaniem w chmurze obliczeniowej, budową aplikacji dla inteligentnego miasta/domu, aplikacjami mobilnymi, komunikacją i sieciami społecznymi, analizą społeczną oraz systemami obliczeniowymi wrażliwymi na kontekst. Konferencja ma stanowić forum do dyskusji reprezentantów środowisk naukowych i przemysłu, dającej odpowiedź na pytanie, jak zachodzące zmiany technologiczne oraz nowe wymagania aplikacji Internetu Przyszłości powinny wpływać na aktualnie stosowane procesy wytwarzania i testowania oprogramowania, a także kształcenie informatyków.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia referatu w ramach zakresu tematycznego konferencji i wzięcia udziału w XIV KKIO'2012 oraz odpoczynku w cudownej atmosferze Krakowa!

12 września 2012
Warsztaty XPrince (eXtreme Programming IN Controled Enviroment)

Imprezą towarzyszącą konferencji KKIO2012 będą warsztaty, w czasie których przedstawione zostanie podejście do planowania projektów softwareowych zgodne z metodyką XPrince. Więcej informacji »

ORGANIZATORZY

PTI Oddział Małopolski Katedra Informatyki AGH

WYDAWNICTWO

Zgłoszone i zakwalifikowane prace (dwie recenzje), których autorzy poproszeni zostaną o ich przedstawienie w ramach sesji konferencyjnych będą publikowane w jednym z poniższych czasopism (kwartalników):

Językiem konferencji jest język polski oraz angielski. Preferowanym językiem dla publikacji artykułów jest język angielski.

Dla wszystkich uczestników konferencji wydane zostaną Materiały Konferencyjne - Informator zawierający co najmniej streszczenia materiałów zamieszczonych w czasopismach, a autorzy otrzymają po jednym egzemplarzu czasopisma ze swoim artykułem.

NAGRODA ZA NAJLEPSZĄ PUBLIKACJĘ

Nagroda za najlepszą publikację, wytypowana na podstawie wysokości ocen recenzentów,
została przyznana zespołowi z Politechniki Warszawskiej, w skład którego wchodzą:
Wiktor Nowakowski, Michal Śmiałek, Albert Ambroziewicz, Norbert Jarzebowski i Tomasz Straszak
za pracę: Recovery and Migration of Application Logic from Legacy Systems

MIEJSCE

Konferencja KKIO'2012 odbędzie się w Centrum Informatyki AGH – nowej siedzibie Katedry Informatyki AGH, budynek D-17, ul. Kawiory 21 (okolice skrzyżowania ulic Czarnowiejskiej i Kijowskiej).

Zakwaterowanie uczestników możliwe jest w okolicznych hotelach. Najbliższe z nich znajdują się w promieniu 500 m od miejsca konferencji.

Na uczestników czeka niepowtarzalna atmosfera i zabytki Krakowa.