WAŻNE DATY:

Nadesłanie zgłoszeń referatów:
20 marca 2012 9 marca 2012
Powiadomienie o akceptacji:
23 marca 2012 12 marca 2012
Nadesłanie pełnej wersji referatu:
30 kwietnia 2012
Powiadomienie o kwalifikacji:
10 czerwca 2012
Wpłata opłaty konferencyjnej:
1 lipca 2012
Rozpoczęcie rejestracji:
1 maja 2012
Zamknięcie rejestracji:
31 lipca 2012

Publikacje

WYDAWNICTWO

Dla wszystkich uczestników konferencji wydane zostaną Materiały Konferencyjne - Informator zawierający co najmniej streszczenia materiałów zamieszczonych w czasopismach, a autorzy otrzymają po jednym egzemplarzu czasopisma ze swoim artykułem.

Zakwalifikowane prace (dwie recenzje), których autorzy poproszeni zostaną o ich przedstawienie podczas sesji podstawowych lub posterowych, po koniecznym ich ewentualnym dopasowaniu do wymagań redakcyjnych, będą publikowane w jednym z poniższych czasopism:

 • Computer Science, kwartalnik (6 pkt.),
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  – język angielski (szczegóły: http://csci.agh.edu.pl).
   
 • Metody Informatyki Stosowanej, kwartalnik (6 pkt.),
  Komisja Informatyki PAN
  – język polski lub angielski (szczegóły: http://pan.wi.zut.edu.pl).
Computer Science Metody Informatyki Stosowanej

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

Dla autorów publikacji przygotowana została platforma komunikacji z wykorzystaniem serwisu Easy Chair, więc prosimy o przesyłanie tak rozszerzonych abstraktów jak i pełnych wersji publikacji wyłącznie przy użyciu tego serwisu: http://www.easychair.org/conferences/?conf=kkio2012

Po połączeniu się z serwisem należy założyć konto osobiste i przejść do wypełnienia odpowiedniego formularza zgłoszenia.

Wszelką inną korespondencję odnośnie spraw związanych z publikacjami prosimy kierować wyłącznie na adres mailowy: kkio2012publ@agh.edu.pl.

 

PRZEBIEG PROCESU AKCEPTECJI REFERATÓW:

 1. Do dnia 9 marca 2012 prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w postaci rozszerzonych abstraktów (zawierający do dwóch stron A4) w języku polskim lub angielskim zgodnie z udostępnionymi wzorcami rozszerzonego abstraktu (WORD, LaTeX).

  Prosimy raczej nie umieszczać tutaj złożonej grafiki ani szczegółowych danych stabelaryzowanych. Abstrakt powinien kończyć się krótką bibliografią.

 2. Po akceptacji abstraktów przez Komitet Programowy konferencji prosimy autorów o przygotowanie pełnych publikacji i przesyłanie ich (poprzez serwis Easy Chair) w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2012.

  Przyjmowane będą artykuły napisane w języku polskim lub angielskim oraz zgodnie z udostępnionymi wzorcami dla pełnego tekstu publikacji (WORD, LaTeX).

 3. Artykuły te, po uzyskaniu opinii recenzentów i akceptacji przez Komitet Programowy konferencji, zostaną wyselekcjonowane do publikacji w jednym z periodyków, a autorzy poproszeni o ich prezentację w ramach sesji regularnych lub posterowych konferencji. Redakcje czasopism zastrzegają sobie prawo powołania dodatkowych recenzentów wskazanych przez komitety redakcyjne tych czasopism.

  Czasopismo „Metody Informatyki Stosowanej” akceptuje prace w języku polskim lub angielskim, natomiast „Computer Science” wyłącznie artykuły w języku angielskim. Preferowana objętość artykułów to około 12-15 stron.

 4. Rozszerzone abstrakty prac przyjętych na konferencję (po ich ewentualnym uaktualnieniu) będą wydane w materiałach konferencyjnych, które będą dystrybuowane w trakcie KKIO 2012.

Warunkiem publikacji artykułów jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wyznaczonym terminie (najpóźniej do dnia 1 lipca 2012). Publikacja więcej niż jednego artykułu, w ramach jednej opłaty konferencyjnej, wymaga dodatkowej opłaty w wysokości 400,- zł.