O konferencji

 

W ostatnim okresie obserwuje się szybką ewolucję metod inżynierii oprogramowania i powstawanie szeregu nowych technologii i narzędzi mających na celu nie tylko skrócenie czasu produkcji oprogramowania, ale także podniesienie jego jakości przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów jego wytwarzania, testowania i wdrażania. Te pozytywne przemiany są możliwe dzięki stale rosnącej wiedzy na temat procesów wytwórczych oprogramowania oraz doskonaleniu się ludzi w zastosowaniach tej wiedzy.

Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania jest organizowana corocznie, począwszy od roku 1999 i stanowi główną platformę spotkań i dyskusji środowisk badawczych, edukacyjnych i przemysłowych zainteresowanych problemami wytwarzania i eksploatacji oprogramowania.

W roku 2012 w Krakowie odbędzie się KKIO'2012 - XIV edycja Konferencji. Wiodącym hasłem KKIO'2012 jest: INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA A WYZWANIA INTERNETU PRZYSZŁOŚCI.

Celem KKIO'2012 będzie prezentacja ewolucji metod inżynierii oprogramowania w kontekście wymagań platform projektowania i budowy oprogramowania aplikacji Internetu Przyszłości. W szczególności metody te związane są z takimi problemami jak np.: przetwarzanie w chmurze obliczeniowej, budowa aplikacji dla inteligentnego miasta/domu, aplikacje mobilne, komunikacja i sieci społeczne, analiza społeczna oraz systemy obliczeniowe wrażliwe na kontekst. Konferencja ma stanowić forum dla dyskusji prowadzonej przez reprezentantów środowisk naukowych i przemysłu, a dającej odpowiedź na pytanie, jak zachodzące zmiany technologiczne oraz nowe wymagania aplikacji Internetu Przyszłości powinny wpływać na aktualnie stosowane procesy wytwarzania i testowania oprogramowania, a także kształcenie informatyków.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia referatu i wzięcia udziału w KKIO'2012 w Krakowie!

Krzysztof Zieliński
Przewodniczący Komitetu Programowego KKIO'2012

Zakres tematyczny

Główną tematyką konferencji jest ewolucja metod inżynierii oprogramowania w kontekście wymagań platform projektowania i budowy oprogramowania aplikacji Internetu Przyszłości. Referaty winne stanowić prezentację oryginalnych prac naukowych i projektów w powyższym zakresie, stanowiąc podstawę do dyskusji reprezentantów środowisk naukowych i przemysłu, dającej odpowiedź na pytanie, jak zachodzące zmiany technologiczne oraz nowe wymagania aplikacji Internetu już wpływają i powinny wpływać w przyszłości na procesy wytwarzania i testowania oprogramowania, a także kształcenie informatyków w tym zakresie.

Wiodące zagadnienia:

 1. Inżynieria wymagań aplikacji Internetu Przyszłości,
 2. Modelowanie, projektowanie i implementacja oprogramowania,
 3. Metody testowania,
 4. Techniki uruchamiania systemów,
 5. Procesy programistyczne i jakość oprogramowania,
 6. Budowa warstw pośredniczących dla Internetu Przyszłości,
 7. Budowa aplikacji dla środowisk zwirtualizowanych,
 8. Metody budowy oprogramowania dla Internetu Usług,
 9. Technologie integracji usług w procesy biznesowe,
 10. Rekonfigurowalne adaptacyjne systemy oprogramowania,
 11. Budowa aplikacji dla chmur obliczeniowych,
 12. Technologie implementacji aplikacji mobilnych,
 13. Platformy komunikacji i współpracy społecznej,
 14. Systemy analizy społecznej,
 15. Systemy obliczeniowe wrażliwe na kontekst,
 16. Tworzenie aplikacji dla inteligentnego miasta,
 17. Budowa oprogramowania dla inteligentnych budynków,
 18. Systemy typu „smart-grid” i specyfika budowy ich oprogramowania,
 19. Nowe metody edukacji i szkoleń w zakresie inżynierii oprogramowania,
 20. Współpraca przemysłu IT z uczelniami w zakresie inżynierii oprogramowania,
 21. Inne zagadnienia inżynierii oprogramowania dla Internetu Przyszłości.

Tematyka zgłaszanych artykułów nie musi ograniczać się do zagadnień wiodących, ale może także dotyczyć innych interesujących aspektów problematyki inżynierii oprogramowania związanych z budową niezawodnych i efektywnych systemów oprogramowania.