WARSZTATY XPrince

Z przykrością informujemy, że Warsztaty XPrince
zostały odwołane z powodu małej ilości chętnych.

Planowanie skutecznych przedsięwzięć informatycznych

Podczas szkolenia przedstawione zostanie podejście do planowania projektów softwareowych zgodne z metodyką XPrince (eXtreme Programming IN Controled Enviroment), która stanowi dostosowanie popularnej metodyki zarządzania projektami, PRINCE2, do specyfiki projektów informatycznych, w których programiści posługują się zwinnymi metodykami, np. XP (eXtreme Programming).

Szkolenie będzie obejmowało swoim zakresem następujące procesy PRINCE2:

  • Przygotowanie Założeń Projektu,
  • Inicjowanie Projektu,
  • Zarządzanie Końcem Etapu.

Podczas zajęć przedstawione zostaną techniki dotyczące:

  • opracowania specyfikacji wymagań funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych,
  • szacowania pracochłonności projektów informatycznych,
  • analizy ryzyka,

a także metody pomiarów i kontroli postępów.

Szkolenie będzie łączyło prezentacje wykładowe z zajęciami o charakterze praktycznym (case studies).