Zakres tematyczny

Główną tematyką konferencji jest ewolucja metod inżynierii oprogramowania w kontekście wymagań platform projektowania i budowy oprogramowania aplikacji Internetu Przyszłości. Referaty winne stanowić prezentację oryginalnych prac naukowych i projektów w powyższym zakresie, stanowiąc podstawę do dyskusji reprezentantów środowisk naukowych i przemysłu, dającej odpowiedź na pytanie, jak zachodzące zmiany technologiczne oraz nowe wymagania aplikacji Internetu już wpływają i powinny wpływać w przyszłości na procesy wytwarzania i testowania oprogramowania, a także kształcenie informatyków w tym zakresie.

Wiodące zagadnienia:

 1. Inżynieria wymagań aplikacji Internetu Przyszłości,
 2. Modelowanie, projektowanie i implementacja oprogramowania,
 3. Metody testowania,
 4. Techniki uruchamiania systemów,
 5. Procesy programistyczne i jakość oprogramowania,
 6. Budowa warstw pośredniczących dla Internetu Przyszłości,
 7. Budowa aplikacji dla środowisk zwirtualizowanych,
 8. Metody budowy oprogramowania dla Internetu Usług,
 9. Technologie integracji usług w procesy biznesowe,
 10. Rekonfigurowalne adaptacyjne systemy oprogramowania,
 11. Budowa aplikacji dla chmur obliczeniowych,
 12. Technologie implementacji aplikacji mobilnych,
 13. Platformy komunikacji i współpracy społecznej,
 14. Systemy analizy społecznej,
 15. Systemy obliczeniowe wrażliwe na kontekst,
 16. Tworzenie aplikacji dla inteligentnego miasta,
 17. Budowa oprogramowania dla inteligentnych budynków,
 18. Systemy typu „smart-grid” i specyfika budowy ich oprogramowania,
 19. Nowe metody edukacji i szkoleń w zakresie inżynierii oprogramowania,
 20. Współpraca przemysłu IT z uczelniami w zakresie inżynierii oprogramowania,
 21. Inne zagadnienia inżynierii oprogramowania dla Internetu Przyszłości.

Tematyka zgłaszanych artykułów nie musi ograniczać się do zagadnień wiodących, ale może także dotyczyć innych interesujących aspektów problematyki inżynierii oprogramowania związanych z budową niezawodnych i efektywnych systemów oprogramowania.